Kelmscott Timetable

MONDAY

9:30AM to 11:00AM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

3:30PM to 4:00PM - Ninja's (3-5yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Lisa, Black Belt

4:10PM to 4:55PM - Commando's (6-9yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Lisa, Black Belt

5:05PM to 6:05PM - Teen's (10+yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Lisa, Black Belt

6:15PM to 7:45PM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Lisa, Black Belt

TUESDAY

9:30AM to 11:00AM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

3:30PM to 4:00PM - Ninja's (3-5yrs) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

4:10PM to 4:55PM - Commando's (6-9yrs) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

5:05PM to 6:05PM - Teen's (10+yrs) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

6:15PM to 7:45PM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

WEDNESDAY

9:30AM to 11:00AM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

4:00PM to 4:45PM - Commando's (6-9yrs) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

5:00PM to 6:00PM - Teen's (10+yrs) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

6:15PM to 7:45PM - Adults (16+) Open Mat

THURSDAY

3:30PM to 4:00PM - Ninja's (3-5yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

4:10PM to 4:55PM - Commando's (6-9yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

5:05PM to 6:05PM - Teen's (10+yrs) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

6:15PM to 7:45PM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

FRIDAY

9:30AM to 11:00AM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (Gi) - Instructor: Lisa, Black Belt

SATURDAY

11:00AM to 12:00PM - Adults (16+) Brazilian Jiu Jitsu (No Gi) - Instructor: Jo, Black Belt

12:00PM to 2:00PM - Open Mat / Sparring

1 of 3